OM OSS

Öresundsteatern 2006-2018. Alla rättigheter reserverade.

OM OSS

Öresundsteatern fyllde 10 år 2016 och startades 2006 i Landskrona av skådespelarna Anders Kungsman och Per Ullberg. De utgör sedan starten stommen och delar på uppdraget som konstnärlig ledare för teaterns verksamhet. Organisationens storlek varierar utifrån aktuellt projekt.

 

Verksamheten består i dag av två delar: värdegrundsbaserade skolteaterföreställningar för i huvudsak målgruppen högstadiet och gymnasiet och sedan 2011 handledning av Brukarensemblen som består av vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning från daglig verksamhet i Landskrona Stad.

 

En genomgående linje i Öresundsteaterns produktioner är att belysa och verka mot utanförskap i olika former. Vi tror på den samtida värdegrunds-baserade teaterns förmåga att beröra, engagera och påverka den unga publiken. Vi liknar värdegrund vid ett mynt med olika sidor och kanter som oavsett hur man vänder och vrider på det är präglat av idén om människans lika värde.

 

Sedan starten har vi spelat för unga med olika föreställningar kring teman om kropp, kön, sexualitet, identitet och utanförskap. Till skolföreställning-arna ingår alltid ett värdegrundsarbete. Det kan vara i form av deltagande i referensgrupp inför manusskrivande eller en uppföljande workshop som genomförs klassvis ute på skolorna. I workshopen får elever och lärare med den konstnärliga upplevelsen som grund fundera, diskutera och rollspela kring värdegrundsfrågor kopplade till föreställningens tema.

 

 

KONTOR OCH SCEN

I september 2009 flyttade vi in i våra lokaler på Norra Kyrkogränden 32 i

de centrala delarna av Landskrona. Där har vi vårt kontor och vår alldeles egna unika scen med plats för trettio sittande i publiken.

 

 

SWEDBANK STIPENDIUM

2010 gick Swedbank Landskronas stipendium* "Mitt Landskrona" på 10.000 kronor till Öresundsteatern för pjäsen Ska du ha stryk ditt jävla pucko! med följande motivering: "En viktig målgrupp för Öresundsteatern är barn och ungdomar. De har med föreställningar som Hitlers barndom, The Big Bög Show och Jag är en Tyrannosaurus Rex tagit upp och väckt engagemang i viktiga samhällsfrågor. Öresundsteatern är en teatergrupp som inte bara roar utan också genom sitt samhällsengagemang berör sin publik. Med sin kommande föreställning fortsätter de med sin tradition att ta upp och väcka debatt i viktiga samhällsfrågor."

 

*Stipendiet "Mitt Landskrona" är till för att ge stöd och uppmuntran åt de goda krafter som genom sitt engagemang är en viktig byggsten i det förebyggande arbete för att öka säkerheten och tryggheten i Landskrona kommun.

 

 

 

LANDSKRONA KULTURSTIPENDIUM

2008 tilldelades Anders Kungsman och Per Ullberg Landskrona stads kulturpris på 20.000 kronor vardera.

 

 

MEDLEM

Öresundsteatern är medlem i Teatercentrum Syd och i Svenska ASSITEJ.

 

 

TIDIGARE PRODUKTIONER

Snacka till Max - Talkshow (2018)

Den långa resan (2018)

De ensamma (2018)

Flickan med svavelstickorna (2017)

Staden som föddes ur havet - Hamnhistorier (2017)

Staden som föddes ur havet (2016)

#inhatewetrust (2015)

Hamlet Hansson från Billeberga (2015)

Oluf Brock - en landskronitisk julsaga (2014-2016)

Bara en berglärka (2013)

En del av mig (2012/2013)

Kattstryparn (2012)

Den stora rådhuskuppen (2011/2012)

Mordet på tullmästare Peter Reinhardt (2011)

Ska du ha stryk ditt jävla pucko! (2011)

Halli! Hallå! (2010)

Kom ska du få höra! (2010)

Flygande drömmar (2010/2011)

2xStrindberg (2009)

Jag är en Tyrannosaurus Rex! (2009)

Den milda (2009)

En klassisk kväll (2008)

The Big Bög Show (2008)

Krysskväll med Öresundsteatern (2008)

Hitlers barndom (2007)

Gubben på hundralappen (2007)

Nya stadens människor (2006/2007)

Det var en gång en Bellman... (2006)

 

 

RECENSIONER

Staden som föddes ur havet (2016)

Oluf Brock - en landskrontisk julsaga (2014-2016)

#inhatewetrust (2015)

Bara en berglärka (2013)

En del av mig (2013)

Den stora rådhuskuppen (2011)

Ska du ha stryk ditt jävla pucko! (2011)

Kom ska du få höra! (2010)

2xStrindberg (2009)

Hitlers barndom (2007)

Gubben på hundralappen (2007)

#inhatewetrust (2015)

Bara en berglärka (2013)

2xStrindberg (2011)

Flygande drömmar (2010/2011)

Kom ska du få höra (2010)

Nya stadens människor (2006/2007)

Hitlers barndom (2007)

Det var en gång en Bellman... (2006)