BRUKARENSEMBLEN

Öresundsteatern 2006-2018. Alla rättigheter reserverade.

BRUKARENSEMBLEN

Efter en förfrågan om en kontinuerlig verksamhet i teater från Landskrona stads omsorgsförvaltning, område funktionsnedsättning, startade Brukarensemblen vårterminen 2011. För närvarande består ensemblen av tio personer som träffas en gång per vecka och övar sig i scenframställning, röst, tal, rörelse och improvisation. De tre sista veckorna i slutfasen av en produktion ökar antalet repetitionstillfällen att gälla dagligen.

 

LOKALHISTORIA

Gemensamt för Brukarensemblens pjäser är berättelser och historier om personer och händelser från Landskrona och dess historia.

 

 

PLATSSPECIFIK TEATER

Användandet av stadens gator, hus och fasader som scenografi och spelplats har gett tyngd, autenticitet och karaktär åt historierna.

Det ligger också till grund till de stora publik- och kritikersuccér som ensemblens föreställningar kommit att bli.

 

 

TIDIGARE PRODUKTIONER

Snacka till Max - Talkshow (2018)

Flickan med svavelstickorna (2017)

Staden som föddes ur havet - Hamnhistorier (2017)

Staden som föddes ur havet (2016)

Hamlet Hansson från Billeberga (2015)

Oluf Brock - en landskronitisk julsaga (2014-2016)

En del av mig (2012/2013)

Kattstryparn (2012)

Den stora rådhuskuppen (2011/2012)

Mordet på tullmästare Peter Reinhardt (2011)

 

 

RECENSIONER

Staden som föddes ur havet (2016)

Oluf Brock - en landskrontisk julsaga (2014-2016)

En del av mig (2013)

Den stora rådhuskuppen (2012)

Staden som föddes ur havet (2016)

Kattstryparn (2012)

Mordet på tullmästare Peter Reinhardt (2011)