BRUKARENSEMBLEN

BRUKARENSEMBLEN

Efter en förfrågan om en kontinuerlig verksamhet i teater från Landskrona stads omsorgsförvaltning, område funktionsnedsättning, startade Brukarensemblen vårterminen 2011. För närvarande består ensemblen av tio personer som träffas en gång per vecka och övar sig i scenframställning, röst, tal, rörelse och improvisation. De sista veckorna i slutfasen av en produktion och fram till premiären ökar antalet repetitionstillfällen till att gälla dagligen.

 

LOKALHISTORIA

Gemensamt för Brukarensemblens pjäser är berättelser och historier om personer och händelser från Landskronas historia.

 

 

PLATSSPECIFIK TEATER

Användandet av stadens gator, hus och fasader som scenografi och spelplats har gett tyngd, autenticitet och karaktär åt historierna. Det ligger också till grund till de stora publik- och kritikersuccér som ensemblens föreställningar kommit att bli.

 

 

 

 

RECENSIONER

Staden som föddes ur havet (2016)

Oluf Brock - en landskrontisk julsaga (2014-2016)

En del av mig (2013)

Den stora rådhuskuppen (2012)

© Öresundsteatern 2006-2018. Alla rättigheter reserverade.